Tailored – skräddarsytt efter dina behov

Vi skapade produktkategorin Tailored då vi insåg att det fanns ett behov på marknaden för helt skräddarsydda lösningar. Produkter anpassade till såväl omgivning och mottagare, som varumärke och budskap.

Tack vare en väl utarbetad arbetsgång har vi dessutom lyckats göra processen tids- och kostnadseffektiv. I samarbete med våra ingenjörer och designers kan du med andra ord få exakt den lösning du behöver – när du behöver den.

Vår arbetsprocess i fem steg

  1. Du som beställare (exempelvis inköpare, marknadschef, återförsäljare eller distributör) hör av dig till oss med en förfrågan. Det kan handla om att hitta rätt lösning för att passa in i en viss miljö eller kanske en smart inramning till din kampanj.
  2. Vi lägger upp en tidplan och budget för projektet.
  3. Den kreativa processen tar sin början. Du samarbetar med våra ingenjörer och vi tar fram en första konceptskiss. På så sätt får du en bild av hur installationen kommer att se ut i sin tilltänkta miljö.
  4. Vårt designteam tar vid. Under tiden stämmer vi successivt av med dig.
  5. Så snart vi har en godkänd konceptskiss och du lagt din order till oss, följer en produktionstid på ungefär 4–6 veckor.

Konceptskisser

Några exempel på konceptskisser vi tagit fram enligt vårt Tailored-erbjudande.

Store-paint-freestand-+-wayfinder-+-casing-web

Referenser

Läs mer om hur vi hjälpt våra kunder inom ramen för Tailored genom att klicka på bilderna nedan.